کد خبر: ١١٩٨٩ 
  • تاریخ درج خبر:1398/07/14-٢٣:٣٥

هیجان دریافت خبرهای تازه، جماعتی را درقالب خبرنگار در محیطی رسانه ای گرد هم آورده است غافل از اینکه جهانی شدن به سوی رسانه ای شدن گام برداشته است واین جماعت ناگزیر از آموختن و حرفه ای شدن هستند.

 

 

آبادان خبر : هیجان دریافت خبرهای تازه، جماعتی را درقالب خبرنگار در محیطی رسانه ای گرد هم آورده است غافل از اینکه جهانی شدن به سوی رسانه ای

شدن گام برداشته است واینجماعت ناگزیر از آموختن و حرفه ای شدن هستند.رسانه پل ارتباط مردم و مسئولان است. رسانه باید در معنای واقعی کلمه

باشد همچون رسانه های الکتریکی که تمام بار الکتریکی را به دوسمت تبادل می کند تا تعادل بار های الکتریکی برقرار شود ، در جامعه  امروزی مسئولان درد

مردم و حرف مردم را از طریق گزارشهای رسانه ای می شنوند و مردم از حرف ها و عملکردمسئولان توسط رسانه معتبر با خبر شوند. اغلب مدیران از رسانه

به عنوان رکن چهارم نظام یاد می کنند گرچه اعتقادی به این مقوله ندارند و از رسانه به عنوان تریبونی برای بیان وعده هااستفاده کرده اند.رسانه لازمه بقای

دموکراسی است. کشوری می تواند همواره ادعای دمکراسی کند که رسانه های آن آزادانه بتوانند مسئولان را نقد کنند. رسانه ای می تواند

آزادانهمسئولان را نقد کند که اطلاعات کافی، سواد رسانه ای و استقلال مالی داشته باشند. اما گاهی این رسانه ها هم نارسانا و عایق می شود دیگر کار

رسانه را انجام نمی دهد و همواره با شوکهای خبری و خلاف واقع جامعه را در هم می پیچند یا اینکه نمایش امنیت می گذارد آنهم در برابرخطر برق گرفتگی

که زیر کابل هایی عایق پنهان کرده اند .در این نوع عملکرد رسانه، دیگرنمی توان نام رسانه را یدک بکشد می توان آن را عایق خبر نامید. این اما گاهی ها،

گاه بیشتر از بیش می شوند و رسانه فید می شود وخبرنگار فید تر.امیدوارم روزی رسانه، رسانه باشدشفاف و حقیقت گو.آبادان،خبر آبادان،اخبار آبادان،آبادان نیوز،احمد امیری،خبرآبادان،اخبارآبادان،آبادان نیوز  نیوز

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: